Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

Deniz Sezer »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Hesaplamalı Moleküler Biyoloji (moleküler dinamik simulasyonları) ve Kuramsal Fiziksel Kimya (elektron spin rezonans)

Emrah Kalemci »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Yüksek Enerji Gökbilimi, Kara Delikler, X ışını algılayıcıları

Ersin Göğüş »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Yüksek Enerji Astrofiziği: Magnetarların ve X-ışını İkili Sistemlerin X- ve Gama Işını Özellikleri, Gama Işını Patlamalarının Geniş Dalgaboyunda İncelenmesi; Astronomi Eğitimi

İnanç Adagideli »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Kuramsal yogun madde fizigi. Spintronik, spin-orbitronik ve spin Hall etkisi. Topolojik yalitkan ve superiletkenler. Mezo- ve nano-olcek fizigi. Kuantum tasinim kurami. Grafen fizigi. Fizikte asimptotik metodlar.

İsmet İnönü Kaya »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Nano yapılarda elektron taşınımı Kuantum Hall etkisi Taramalı tünelleme mikroskopisi

Mehmet Ali Alpar »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Nötron Yıldızları. Pulsarlar. X-ışını çiftyıldızları

Sondan Durukanoğlu Feyiz
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Metal Nanotel ve Nanotüplerin Mekanik, Termodinamik, Elektronik ve Yapısal Özellikleri. Metal Yüzeylerde Nano Boyutlarda Büyütmenin Karakteristikleri, Metal Yüzeylerin Yapısal ve Titreşimsel Özellikleri. Nanoyapılı Kristalimsi Malzemelerin Özellikleri ve Bu Malzemeler için Model Potansiyellerin Geliştirilmesi. İnsan Bağışıklık Sisteminin İstatistiksel Modellenmesi, T hücrelerinin Timus Organında Farklılaşması.

Ünal Ertan »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Yüksek Enerji Astrofiziği: Nötron yıldızları, nötron yıldızları ve kara delikler etrafındaki kütle aktarım diskleri, notron yıldızı manyetosferi ve kütle aktarım disklerinde geniş tayfta elektromanyetik radyasyon üretme mekanizmaları.

Zafer Gedik »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Kuramsal yoğun madde fiziği • Üstüniletkenlik: Ortaölçek sistemler, Josephson tünellemesi, çok yüksek manyetik alanlarda üstüniletkenlik • Kuantum Hall Etkisi: Yüksek manyetik alanlarda düzensizlik ve yerelleşme Kuantum mekaniği • Dolaşıklık ve eşevresizlik