LisansüstüPlease select your first admit term

  Please select your first admit term

   Please select your first admit term

    Information

    Yüksek Enerji Gökbilimi:

    Yüksek enerji gökbilimi alanında Sabancı Üniversitesi'nde araştırmalar nötron yıldızları, karadelikler ve beyaz cücelerden kaynaklanan ışınımın incelenmesiyle yıldızın içinde (karadelikler hariç!) ve civarındaki maddenin yapısı, dinamiği ve evrimini anlamak üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmalarda amaçlanan, maddenin yapısının 10^15 g/cm^3 gibi bilinen en yüksek yoğunluklar, 10^15 G gibi çok yüksek manyetik alanlar ve milisaniye kadar kısa periyotlu dönme hızları şartlarında anlaşılmasıdır. Kuramsal araştırmalarla birlikte, uluslarası X ve gama ışını gözlem uydularından ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden gelen verilerin analizi de yapılmaktadır. Oda sıcaklığında çalışan yarıiletken algılayıcılar üzerine çalışmalar ayrı bir araştırma konusudur. Sabancı Üniversitesi Astrofizik ve Uzay Forumu, yurtiçi ve yurtdışından gökbilimcilerin işbirliği için ortam yaratmakta ve çeşitli çalıştaylara evsahipiliği yapmaktadır. Forum hakkında detaylı bilgiler http:// astrons.sabanciuniv.edu/asf adresinde görülebilir.

    Deneysel Yoğun Madde Fiziği:

    Deneysel yoğun madde grubunun araştırmaları ağırlıklı olarak nanoyapıların elektronik ve manyetik özellikleri ve düşük boyutlu elektronik sistemlerin yüksek manyetik alanlar ve düşük sıcaklıklardaki davranışları üzerine odaklanmaktadır. Elektron demeti litografisi kullanılarak işlenen nanoyapıların bu şartlar altındaki taşınım özellikleri hem temel araştırmalar, hem de yeni elektronik aygıt uygulamaları açısından araştırılmaktadır. Bu çalışmalar çoğunlukla grafen ve GaAs tabanlı iki boyutlu elektron sistemleri üzerinde yapılmaktadır. Bir başka çalışma alanı da nanoelektromekanik sistemler (NEMS) üzerinedir. NEMS tabanlı hassas yerdeğiştirme algılayıcıları geliştirilerek bu sistemlerde mekanik kuantumun ölçülebilirliği problemi araştırılmaktadır. Proje kapsamında nanofabrikasyon, manyetik alan etkisinde düşük sıcaklık deneyleri ve yüksek frekansta hassas yerdeğiştirme ölçümleri gibi ileri teknoloji yöntemleri geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. Deneysel gruplar araştırmaları için bilimsel cihazlar da geliştirmektedir. Örneğin bir proje kapsamında ultra yüksek vakumda, kryojenik sıcaklıklarda ve manyetik alan altında çalışacak bir taramalı tünelleme mikroskobu (TTM) geliştirilmektedir. TTM yüzey bilimi araştırmalarında araç olarak kullanılacak ve atomik boyutlarda yapılar meydana getirilmesini ve bunların incelenmesini sağlayacaktır. Atomik boyutta yanal kuvvet etkileşmelerini incelemek için ultra yüksek vakumda çalışacak bir non-contact Atomic Force Microscope(nc-AFM) (temassız atomik kuvvet mikroskobu) geliştirilmiştir. Bu mikroskop atomik seviyede sürtünmeyi ve Si(111) yüzeyinde moleküler seviyede. Genel amaçlı bir atomik kuvvet mikroskobu ise nanoyapıların belirlenmesinde kullanılmaktadır. Düşük ve oda sıcaklıklarında çalışan taramalı Hall mikroskopları da (scanning hall effect probe microscope, SHPM) süperiletkenlerin manyetik yapılarını ve manyetik nanoyapıları incelemek için geliştirilmiştir. Grupta ilk grafen malzeme örnekleri mekanik tabaka sıyırma yöntemleri ile başarıyla üretilmiştir. Grafen Hall algılayıcıları SHPM uygulamaları için geliştirilmektedir.

    Kuramsal Yoğun Madde Fiziği

    Kuramsal nanofizik grubunda büyük sistemlerin nanometre boylarına küçültüldüğünde ortaya çıkan temel problemler araştırılmaktadır. Bu araştırmalar kuantum taşınım kuramı, spintronik ve spin Hall etkisi ve grafen fiziği üzerinde yoğunlaşmaktadır.Ayrıca maddenin yeni bulunan bir hali olan topolojik yalıtkanlar üzerine araştırmalar yürütülmektedir. Kuantum enformasyon grubunda ise kuantum dolaşıklık ve eşevresizlik konularında araştırma yapılmaktadır. Bunlar temel kuantum fiziği kavramları olmanın yanında kuantum bilgisayarlarının inşası için de önemli problemler sunmaktadır.

    Matematiksel Fizik:

    Sicim teorisi şu anda kuantum kütleçekimi teorileri adayları arasında en ümit verenidir. Matematiksel yönden ise, bozonik sicim durumları ve verteks işlemcileri en büyük sonlu basit grup olan Monster (Canavar) için en basit temsili sağlamaktadır. "Yalancı Monster" Lie cebrinin yapı sabitlerinin üç sicim genlikleri ile aynı olduğunu gösterdiğimiz için, diğer sporadik basit sonlu grupların ve hiperbolik Lie cebirlerinin de Sicim teorisinin anlaşılmasına katkısı olabilir. Ayrıca, Sicim teorisi esas çıkış noktası olanhadron fenomenolojisinde de faydalı olabilir. Öte yandan, Sicim teorilerinin 10, 11 veya 26 gibi boyutlar gerektirmesine rağmen, yaşadığımız uzay-zamanın neden 4 boyutlu olduğu da temel bir sorudur. Burada 4 boyutlu çokkatlıların istisnaî özellikleri-meselâ sayılamayacak sonsuzlukta farklı R^4 bulunması belirleyici olabilir. Bu uzaylarda Öklidyen imza durumunda doğal olarak yaşayan ayar ve spinör alanları da incelenmektedir.

    Kuramsal Moleküler Biyofizik:

    Fizik kavramlarının moleküler biyoloji problemlerine uygulaması birbirini bütünleyen iki farklı yönde olur. Bir yandan, biyolojik moleküllerinin hayati işlemleri onların fiziksel ve kimyasal özellikleri tarafından kısıtlandığı için, bu moleküllerin geçirdiği işlevsel dönüşümleri tarif ederken kimyasal fizik dilini kullanmak önem kazanır. Öte yandan, biyomoleküllerin yapısını ve dinamiğini atom boyutunda algılayan en başarılı deneysel yöntemler bu moleküllerin fiziksel özelliklerine---mesela mekanik ve elektromanyetik kuvvetlerle etkileşmelerine---bağlıdır. Sabancı Üniversitesi'nde sürdürdüğümüz kuramsal moleküler biyoloji alanındaki arştırmalarımız her iki yöne değinir. Denge ve denge dışı istatistiksel mekanik yöntemlerini kullanarak, biyomoleküllerin şekil değişimini moleküler dinamik (MD) simulasyonlarıyla gerçekleştirip tarif etmemizi sağlayacak hesapsal yöntemler geliştiriyoruz. Ayrıca, MD simulasyonlarındaki ayrıntılı dinamik bilgisini kullanarak incelenen biyomoleküllerin elektron spin rezonans (ESR) spektrumlarını hesaplamamızı mümkün kılacak metodolojiyi geliştiriyoruz. Temel ilkelerden yola çıkarak hesaplanan ESR spektrumlarını uluslararası kolaboratorlerimizce sağlanan deneysel veriyle doğrudan karşılaştırıyoruz.

    Açılan Lisansüstü Dersleri

    LISTEN

    Course Web Site Ders Web Sitesi