Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

LISTEN
Deniz Sezer »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Hesaplamalı Moleküler Biyoloji (moleküler dinamik simulasyonları) ve Kuramsal Fiziksel Kimya (elektron spin rezonans)

Emrah Kalemci »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Yüksek Enerji Gökbilimi, Kara Delikler, X ışını algılayıcıları

Ersin Göğüş »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Yüksek Enerji Astrofiziği: Magnetarların ve X-ışını İkili Sistemlerin X- ve Gama Işını Özellikleri, Gama Işını Patlamalarının Geniş Dalgaboyunda İncelenmesi; Astronomi Eğitimi

İnanç Adagideli »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Kuramsal yogun madde fizigi. Spintronik, spin-orbitronik ve spin Hall etkisi. Topolojik yalitkan ve superiletkenler. Mezo- ve nano-olcek fizigi. Kuantum tasinim kurami. Grafen fizigi. Fizikte asimptotik metodlar.

İsmet İnönü Kaya »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Nano yapılarda elektron taşınımı Kuantum Hall etkisi Taramalı tünelleme mikroskopisi

Ünal Ertan »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Yüksek Enerji Astrofiziği: Nötron yıldızları, nötron yıldızları ve kara delikler etrafındaki kütle aktarım diskleri, notron yıldızı manyetosferi ve kütle aktarım disklerinde geniş tayfta elektromanyetik radyasyon üretme mekanizmaları.

Zafer Gedik »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Kuramsal yoğun madde fiziği • Üstüniletkenlik: Ortaölçek sistemler, Josephson tünellemesi, çok yüksek manyetik alanlarda üstüniletkenlik • Kuantum Hall Etkisi: Yüksek manyetik alanlarda düzensizlik ve yerelleşme Kuantum mekaniği • Dolaşıklık ve eşevresizlik