Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

LISTEN
Alhun Aydın »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Kuantum termodinamik ve transport, kuantum malzemelerin teorisi, nano ölçekte enerji uygulamaları

Emrah Kalemci »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Yüksek Enerji Gökbilimi, Kara Delikler, X ışını algılayıcıları

Ersin Göğüş »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Yüksek Enerji Astrofiziği: Magnetarların ve X-ışını İkili Sistemlerin X- ve Gama Işını Özellikleri, Gama Işını Patlamalarının Geniş Dalgaboyunda İncelenmesi; Astronomi Eğitimi

İnanç Adagideli »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Kuramsal yogun madde fizigi. Topolojik kuantum hesaplama. Spintronik, spin-orbitronik ve spin Hall etkisi. Topolojik yalitkan ve superiletkenler. Mezo- ve nano-olcek fizigi. Kuantum tasinim kurami. Kuantum termodinamigi.

İsmet İnönü Kaya »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

kuantum taşınımı, kuantum aygıtlar, aygıt fiziği, nanoelektronik, grafen, 2d malzemeler, düşük sıcaklık fiziği, OLED ekranlar

Ünal Ertan »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Yüksek Enerji Astrofiziği: Nötron yıldızları, kütle aktarım diskleri, electromanyetik ışıma mekanizmaları

Zafer Gedik »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Kuantum enformasyon kuramı ve kuantum hesaplama, kuantum mekaniğinin temelleri.İlintili Öğretim Üyeleri


Burç Mısırlıoğlu »
İlintili Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Emre Erdem »
İlintili Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Ferroelektirk ve piezoelektrik malzemelerin sentezi ve karaterizasyonu, Lityum-iyon bataryaları ve süperkapasitörler için elektrot malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu, süperkapasitor üretimi ve tasarımı, Raman, fotoluminisans, empedans spektrometresi, elektron paramanyetik rezonans (EPR) spektrometresi, metal oksit malzemelerin kristal alan teorisi hesaplamaları, seramikler, varistörler, süperiletken malzemeler ve alan etkili transistörlerin geliştirilmesi

Gözde İnce »
İlintili Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Biyomalzemelerin tasarımı ve sentezi, kontrollü ilaç salımı için akıllı malzemeler, biyosensörler ve esnek sensörler için fonksiyonel kaplamalar, ayrıştırma uygulamaları için akıllı membranlar, ince film kaplamaların kimyasal buhar biriktirmesi yöntemi ile üretimiEmeritus Öğretim Üyeleri


Mehmet Ali Alpar »
Emeritus Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Nötron Yıldızları. Pulsarlar. X-ışını çiftyıldızları. Kalıntı diskler.