Program Çıktıları


Program Çıktıları

LISTEN

Tüm Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

1.Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek

2.Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak

3.Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak

4.Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak

5.Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek

6.Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

7.Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek

8.Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek

9.Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak

 

Fizik Yüksek Lisans Programına Özel Kazanımlar:

10.Fizikteki güncel konuların bilgisini göstermek ve bunları çalışma alanındaki belirli problemlere uygulamak

11.Fizikte belirli bir alanda yeni geliştirilen teorik modelleri ve deneysel sonuçları yorumlamak ve eleştirmek

12.Yeni projeler geliştirmek, araştırma ve ürünlerin kalitesini artırmak için fizikte bilimsel literatüre iyi derecede hakim olmak.

13.Deneysel sonuçları analiz etmek ve fizikteki problemleri çözmek için matematik bilgisini uygulamak.