Emeritus Öğretim Üyeleri

Emeritus Öğretim Üyeleri

LISTEN
Mehmet Ali Alpar »
Emeritus Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Nötron Yıldızları. Pulsarlar. X-ışını çiftyıldızları. Kalıntı diskler.